Sideindhold

Egne forskningsprojekter

Vi samarbejder med forskellige forskningsinstitutioner om at skabe ny viden om sclerose. På denne side kan du læse om de forskningsprojekter, Scleroseforeningen støtter.

Primært indhold

Patientrapporterede oplysninger på MS-området

Scleroseforeningen har udarbejdet to projekter omhandlende Patientrapporterede oplysninger (PRO). Det ene projekt undersøger, hvordan anvendelse af PRO bliver relevant og meningsfuldt for både mennesker med multipel sclerose (MS) og sundhedsprofessionelle at bruge som led i behandlingen af MS. Det andet projekt undersøger brugen af PRO i de nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island), herunder forskelle og ligheder samt mulige områder for samarbejde.