Det er ikke første gang, at det sker. På nær corona-året 2020 har der de sidste fire år været uro om den vederlagsfri fysioterapiordning, og i fredags skete det igen. Årsagen er denne gang, som de tidligere gange, at budgettet for den vederlagsfri fysioterapi her mod årets slutning er i fare for at overskrides. 

Overskrides den årlige budgetmæssige ramme for ordningen, vil det medføre en tilsvarende modregning af fysioterapeuternes honorar det følgende år, ifølge Danske Fysioterapeuters overenskomstaftale med Regionernes lønnings- og takstnævn. Sådan har det været siden 2019, hvor der på grund af stigende udgifter til den vederlagsfri fysioterapi blev indført en økonomisk ramme for ordningen, som betyder, at udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi i løbet af et år ikke må overstige et fastsat beløb. 

For at undgå en takstnedsættelse det kommende år opfordrede Danske Fysioterapeuter i et særskilt nyhedsbrev ”kraftigt” deres medlemmer til at sætte alle behandlinger af patienter, der har ret til vederlagsfri fysioterapi, på pause – eller opkræve fuld egenbetaling for behandlingen af patienterne. 

Vederlagsfri fysioterapi er reguleret via Sundhedsloven, og det er kommunerne, der betaler for ordningen, og som har pligt til at sørge for, at patienter, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi får deres behandling.

Ikke i orden!

Det er patienter med svære funktionsnedsættelser, der har ret til den vederlagsfri fysioterapi. Og det har de ikke for sjov. Det mindede rådgivningschef Nadia Buchard om i medierne i weekenden: ”Det er livsnødvendig behandling. Det kan have store konsekvenser bare at stoppe for den, og det er ikke i orden,” advarede hun:

”Det kan betyde, at der er mennesker, der ikke længere er i stand til at stå ud af deres seng og gå på arbejde.”

Og her i Scleroseforeningen er vi med rådgivningschefens ord ved at være ”pænt trætte af, at vores medlemmer tages som gidsler og ikke kan vide, om de er købt eller solgt – selv om de rent faktisk har ret til at få deres behandling og er visiteret til at få den.”

Derfor lyder hendes opfordring til aftaleparterne bag den vederlagsfri fysioterapiordning: ”Få nu styr på den vederlagsfri fysioterapiordning! Det er helt uacceptabelt, at det år efter år skal blive ved med at gå ud over patienterne, der fra den ene dag til den anden mister den behandling, de har recept på. Man tager jo heller ikke lige pludselig medicin fra folk!”

Du kan læse hendes reaktion over for TV2 Øst i en artikel her og se indslaget 5 minutter inde i nyhederne fra i går her.

En klokkeklar patientrettighed

Vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning er en patientrettighed i sundhedslovens forstand, og patienter med et lægefagligt begrundet behov for vederlagsfri fysioterapi skal have adgang til behandling. Det fremgår ordret af et svar fra sundhedsminister Magnus Heunicke fra 2020.

Det er kommunerne, der har forsyningsforpligtelsen. Det vil sige, at det påhviler kommunerne at sørge for, at patienterne får den behandling, som de har ret til. Det præciseres ligeledes i sundhedsministerens svar:

”Kommunerne er forpligtet til at yde vederlagsfri fysioterapi hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning (…) Hvis det ikke er muligt at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en privatpraktiserende fysioterapeut må kommunen sikre, at den vederlagsfri fysioterapi kan modtages et andet sted.” Du kan læse sundhedsministerens fulde besvarelse vedrørende stop af lægeordineret vederlagsfri fysioterapeutisk behandling her.

”Det er kort sagt en klokkeklar patientrettighed, vi har at gøre med,” opsummerer Scleroseforeningens rådgivningschef, der opfordrer alle medlemmer, der oplever pludselige ændringer i deres vederlagsfri fysioterapi til at bede deres fysioterapeut om en skriftlig afgørelse, der skal indeholde en sundhedsfaglig begrundelse for ændringerne og en klagevejledning.

“Folk har krav på en ordentlig vejledning om, hvad de kan gøre, og også hvordan de kan klage, når tæppet lige pludselig rives væk under dem. Og det har jeg i dag anmodet Danske Fysioterapeuter om at opfordre deres medlemmer til at tage ordentligt hånd om.”

Se rådgivningschefens øvrige råd til, hvad du som patient kan gøre, hvis du oplever ændringer i din vederlagsfri behandling i boksen herunder.

Hvad kan du gøre som patient?

Nedenfor kan du se rådgivningschef Nadia Buchards råd til, hvad du skal gøre, hvis du oplever at få pauseret eller beskåret den vederlagsfri fysioterapi, du plejer at få:

  1. Bed fysioterapeuten om en skriftlig sundhedsfaglig begrundelse for ændringerne i din vederlagsfri fysioterapi. Det giver dig de bedste muligheder for at klage. Hvor du skal klage, og hvad tidsfristen er for at klage skal alt sammen også fremgå af den skriftlige afgørelse.
  2. Henvend dig til kommunen, der har pligt til at sørge for, at du får den vederlagsfri fysioterapi, som du har krav på. Få efter behov oplyst, hvilken enhed du skal henvende dig til i kommunen ved at kontakte kommunen på dens hovednummer.
  3. Tag fat i os i Scleroseforeningen! Husk vi er her for dig. Skriv til info@scleroseforeningen.dk eller til Nadia Buchard på nbu@scleroseforeningen.dk eller 21151350.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppe for vederlagsfri fysioterapi? Læs mere i Patienthåndbogen.