Forudsætninger for deltagelse:

 • Du kan gå mindst 1 kilometer i ujævnt terræn
 • Du er indstillet på at tage aktivt del i programmet og i gruppen
 • Du er motiveret for at gøre en aktiv indsats både i forløbet, og når du kommer hjem

Få inspiration til at træne og restituere i naturen

Temaforløbet vil støtte og inspirere dig til, hvordan du kan være fysisk aktiv i naturen, men også hvordan du kan bruge naturen til restitution og refleksion. Formålet er, at du bliver klogere på dig selv og får indblik i, hvordan din opfattelse af sygdommen kan være med til at styre din opfattelse af dine handlemuligheder.

På forløbet vil der være otte til tolv deltagere, og de udendørs aktiviteter vil foregå i de smukke omgivelser omkring Sclerosehospitalerne.

 • Du får to ugers inspiration til at bruge naturen
 • Alle aktiviteter foregår i naturskønne omgivelser under åben himmel uanset vejret
 • Du afprøver forskellige måder at være aktiv på – mentalt, fysisk og socialt
 • Det kan være vandreture, cykelture, havearbejde, orienteringsløb og meget mere
 • Du afprøver grænser, samtidig med at der tages de nødvendige hensyn til din sclerose
 • Du udfordres til at se sclerosen som en del af livet fremfor som en begrænsning
 • Du får adgang til faciliterede grupperefleksioner, hvor deltagerne deler deres erfaringer med hinanden

Du skal være med på:

 • at reflektere over, hvordan du kan forholde dig konstruktivt til sclerosen og have et aktivt liv
 • at dele dine erfaringer med andre i samme situation
 • at tage dine trænings- og aktivitetserfaringer med hjem. Med inspiration i dine oplevelser og erfaringer laver du i slutningen af forløbet din egen handlingsplan for, hvordan du vil være aktiv i naturen når du kommer hjem.

Praktiske informationer

Du er indlagt i to uger fra mandag til fredag. Der er aktiviteter fra ca. kl. 8.30 til ca. kl. 16.00. Den første fredag slutter vi mellem kl. 14.00 og 15.00. Den sidste fredag slutter vi kl. 13.00.

Du skal være opmærksom på, at der ikke er individuel træning eller behandling som en fast del af programmet.

Du er selvfølgelig velkommen til at bruge både vores indendørs- og udendørstræningsfaciliteter i fritiden.