Gå til hovedindhold

Indlæggelsestiden afgøres i samarbejde med visitationen.

Kort fortalt

Generelt er et 1-2 ugers individuelt forløb for dig, som har et konkret mål, som kan indfries med konkrete tiltag over en periode på 1-2 uger.

En 4 ugers indlæggelse, er generelt for dig, som har komplekse problemstillinger, der kræver udvidet udredning og afprøvning af flere konkrete tiltag.

Hvorvidt du tilbydes en, to eller fire ugers indlæggelse, afgøres via en forudgående visitation i samarbejde med dig.

Mennesker med sclerose har forskellige behov og varierende personlige ressourcer og derfor vil vurderingen af behandlingslængden på 2 eller 4 uger altid bero på en samlet vurdering.

I samarbejde med Visitationen afgøres længden af dit ophold ud fra dine personlige mål, ressourcer og behov. 

Læs mere om visitation her