Valget til Sclerosehospitalernes Patient-pårørenderåd er i gang. Rådet er nedsat af Sclerosehospitalernes bestyrelse, og er sat i verden for at varetage både patienter og pårørendes interesser på de to hospitaler. Som repræsentanter for mennesker med sclerose og deres pårørende, er rådet med til at udbrede kendskabet til hospitalernes aktiviteter og tilbud, ligesom repræsentanterne har mulighed for at præge nogle af de beslutninger, der tages i hospitalernes ledelseslag.

Vi har talt med pårørenderepræsentant Sune Reippurt Glesner og patientrepræsentant Jacob Kjeldgaard, der begge, med deres frivillige arbejde i rådet, er med til at præge hospitalernes arbejde.

Rådet gør en forskel

Sune Reippurt Glesner har selv sclerose, og det samme har både hans kæreste, bonusdatter og far. Med andre ord er Sune en del af en familie, hvor sclerose fylder meget i hverdagen. Af samme grund blev han en del af Patient-pårørenderådet som pårørenderepræsentant.

”Jeg er pårørende i flere henseender, og som pårørenderepræsentant, synes jeg, det er spændende at få lov til at have indflydelse på, hvordan Sclerosehospitalerne drives, og hvordan de, der bruger dem, får størst gavn af dem. Jeg har indtryk af, at når vi drøfter noget med ledelsen, så bliver det taget op eller lavet om. Vi bliver inddraget og hørt, og det gør, at jeg har lyst til at stille op igen. På den måde føler jeg, at jeg gør en forskel ved at sidde med i rådet,” forklarer han.

Jakob Kjeldgaard har levet med sclerose siden 2013, og er valgt ind som patientrepræsentant i Region Midtjylland. For ham handler det frivillige arbejde i Patient-pårørenderådet om at give noget tilbage til hospitalerne.

”Sclerosehospitalerne har givet mig så meget igennem årene, og derfor vil jeg gerne være med til at værne om, at hospitalerne kan blive ved med at yde den gode service, de gør. At være en del af rådet giver mig mulighed for at have fingeren på pulsen. En del af arbejdet handler om hele tiden at holde fokus på, hvordan vi kan optimere forholdene, så folk føler sig hjemme, når de er indlagt på et af hospitalerne,” understreger han.

Sådan stiller du op til valget

I år kan du stille op til Patient-pårørenderådet hvis, du har sclerose og har været indlagt på hospitalerne inden for de sidste 5 år og bor i enten Region Nordjylland eller i Region Sjælland. Du kan også stille op, hvis du er pårørende til enten en samlever/ægtefælle med sclerose eller er forælder til en person med sclerose, som har været indlagt på hospitalerne inden for de sidste 5 år, og du bor i Danmark. Se mere i vejledningen herunder.

Om Patient-pårørenderådet

Rådet er nedsat af Sclerosehospitalernes bestyrelse for at varetage nuværende og kommende patient- og pårørendeinteresser på begge hospitaler. Repræsentanterne er med til at formidle hospitalets aktiviteter.

Patient- pårørenderådet mødes fire gange om året og drøfter forhold af betydning for hospitalernes tilbud til patienterne. Rådet deltager i dialogmøderne med indlagte patienter, og deltager efter behov som sparringspartner for hospitalerne ved vurdering af nye tiltag eller forandringer.

Du kan læse mere om rådet på Sclerosehospitalernes hjemmeside her.