Ulrik Dalgas har som professor i klinisk træningsfysiologi ved Idrætsvidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, skabt et enestående forskningsmiljø omkring betydningen af fysisk træning og rehabilitering for mennesker med multipel sclerose, fortæller Forskningsrådets formand professor ved Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet, Finn Sellebjerg.

“Ulrik Dalgas er en pionér inden for forskning i fysisk rehabilitering, og han har opdyrket og opbygget et stærkt forskningsmiljø, der ikke ville eksistere, hvis det ikke var for ham. Han er verdenskendt inden for sit forskningsfelt, og er en af de aktive kræfter i den store årlige internationale rehabiliteringskonference RIMS,” fortæller Finn Sellebjerg.

Enig hovedbestyrelse godkender Dalgas

Forskningsrådet uddeler hvert år omkring 10 millioner kroner til scleroseforskning og finansierer dermed mere end halvdelen af den samlede scleroseforskning i Danmark. Ud over Forskningsrådets uddelinger finansierer Scleroseforeningen Det Danske Scleroseregister, et forskningsprofessorat og egen forskningsafdeling, ligesom foreningen støtter en række internationale forskningsprojekter og initiativer.

Rådet består af en scleroseprofessor, der er finansieret af Scleroseforeningen, samt mindst otte forskere med tilknytning til forskningsenheder forskellige steder i landet og op til to patientrepræsentanter.

Ulrik Dalgas indtræder som afløser efter ph.d. og overlæge i neurologi ved Aarhus Universitetshospital Peter Vestergaard, der har været medlem i de otte år, der er det maksimalt tilladte. Nye medlemmer af Forskningsrådet godkendes af Scleroseforeningens Hovedbestyrelse efter indstilling af rådet, og Ulrik Dalgas’ tiltrædelse er netop blevet godkendt af en enig hovedbestyrelse.

Ulrik Dalgas har allerede i en årrække været involveret i uddelingen af Scleroseforeningens Bedre Liv-pulje, der har til formål at sikre mennesker med sclerose bedre liv. I Forskningsrådet kommer han til at deltage i fordeling af midler til den medicinske forskning, og den opgave ser han frem til.  

“Scleroseforeningen har i mange år uddelt betydelige midler til dansk scleroseforskning, og jeg har ved selvsyn set hvordan disse midler kan gøre en betydelig forskel for mange danske scleroseforskere. Jeg ser derfor meget frem til at medvirke i arbejdet med at bedømme de mange gode projekter som foreningen hvert år modtager, og håber at kunne bidrage med viden om både fysisk og kognitiv rehabilitering samt symptomatisk behandling,” siger Ulrik Dalgas.

Forskningsrådet

Læs mere om Forskningrådets arbejde, og se rådets medlemmer.

Læs mere
Medlemmer af Forskningsrådet står foran sekretariatet.