Har du en medarbejder med sclerose? Og er du i tvivl om, hvordan du skal gribe det an? Her kan du læse om mulighederne for støtte og om, hvordan du og din ansatte sammen skaber de bedste rammer for et velfungerende arbejdsliv.

Mange arbejdsgivere gør en vigtig indsats for at beholde deres medarbejder med sclerose – og har succes med det. Følgende råd kan være til hjælp for dig i forhold til som leder at skabe gode rammer for din medarbejder:

  • Vær opmærksom på din medarbejder med sclerose, hvis vedkommende får problemer med at klare de sædvanlige arbejdsopgaver eller måske ikke kan arbejde lige så effektivt som tidligere.
  • Tag hensyn til din medarbejder med sclerose – og tilrettelæg arbejdet, så din ansattes udfordringer fylder mindst muligt.
  • Behold din ansatte – også selvom vedkommende måske ikke længere kan det samme som tidligere.
  • Acceptér, hvis din ansatte har behov for ekstra pauser og andre mødetider på grund af de udfordringer, der kan følge med en kronisk sygdom som sclerose.

Hvis en af dine medarbejdere får sclerose, kan det give anledning til, at I sammen taler om arbejdsopgaver, nye hensyn og lignende. Som arbejdsgiver vil det være en god idé, at du sætter dig ind i de forskellige muligheder for økonomisk støtte – og for indretning af arbejdspladsen – for en medarbejder med sclerose.

Muligheder for støtte

Den gode samtale om sclerose

Hvis din medarbejder har sclerose, kan det være en god idé at få afstemt forventninger og behov bedst muligt. Både i forhold til arbejdsopgaver og til de fysiske rammer på arbejdspladsen.

Læs mere
Lyshåret kvinde sidder ved et bord og taler til en silhuet, der sidder overfor hende