“På job ved køkkenbordet” lyder titlen på den nye rapport, der undersøger fordele og ulemper ved hjemmearbejde under Covid-19-pandemien  for medarbejdere med sclerose. Rapporten bygger dels på kvalitative interviews med medarbejdere med sclerose og ledere til medarbejdere med sclerose, dels på en gennemgang af litteratur om hjemmearbejde under Covid-19-pandemien, og den viser overordnet positive erfaringer med hjemmearbejdet for både medarbejdere med sclerose og deres ledere. 

Styrket faglighed

Medarbejdere med sclerose oplever en styrket faglighed, når de arbejder hjemmefra. Hjemmearbejdet giver dem ro til fordybelse og fleksibilitet til at løse arbejdet på de tidspunkter af døgnet, hvor de har mest energi. Det betyder ifølge den nye rapport, at medarbejderne oplever, at de kan levere en mere kvalificeret og effektiv arbejdsindsats, og det styrker arbejdsidentiteten.

Desuden styrkes arbejdsidentiteten af, at eventuelle fysiske sygdomssymptomer bliver mindre tydelige i mødet mellem samarbejdspartnere, når medarbejderne arbejder hjemmefra og benytter virtuelle møder, lyder en anden af rapportens konklusioner.

Endelig oplever medarbejderne, at hjemmearbejdet bidrager til en bedre balance mellem arbejds- og privatliv, hvor de oplever at have mere overskud tilbage til familien og aktiviteter i fritiden. Det forklarer rapporten med medarbejdernes mulighed for at kanalisere tid og kræfter, de ellers ville have brugt på transport til og fra arbejde og på at interagere med kolleger, over i deres privatliv.

De positive erfaringer glæder Scleroseforeningens direktør:

”Mennesker med sclerose gør alt det, de kan – og mere til – for at blive længst muligt i arbejde. Det ved vi fra tidligere undersøgelser. Det kan desværre nemt komme til at betyde, at der ikke er energi tilbage til at have et fritidsliv i hverdagen, ligesom det kan presse familielivet. Derfor er det utrolig positivt, at vi med rapporten nu har fået ny viden om, at hjemmearbejde kan være med til at opretholde den vigtige balance mellem arbejds- og familieliv,” siger direktør Klaus Høm, der kalder rapportens nye viden for ”forpligtende”.

Fastholdelse på arbejdsmarkedet

Det fremgår af rapporten, at både ledere og medarbejdere ser hjemmearbejde som et redskab til at forlænge arbejdslivet for medarbejdere med sclerose. Både ledere og medarbejdere antager, at gode muligheder for hjemmearbejde på arbejdspladsen og en løsning, der kan tilpasses den enkelte medarbejders behov, kan være med til at forlænge arbejdslivet for mennesker med sclerose eller anden kronisk sygdom, lyder det i rapporten. Det vil for eksempel vise sig ved, at medarbejderen kan forblive i fuldtidsansættelse i længere tid, eller at der vil gå længere tid, inden der skal søges om fleksjob, hvis medarbejderen har mulighed for at vælge hjemmearbejde til.

”Rapporten viser, at fleksibilitet og en individualiseret tilgang til medarbejdere er vejen frem, hvis vi skal indrette arbejdsmarkedet, så vi kan fastholde kvalificerede medarbejdere på arbejdsmarkedet længst muligt. Det er en bunden opgave i en tid, hvor der er så voldsom mangel på arbejdskraft. Og rapporten viser os, at hjemmearbejde i den forbindelse er et yderst vigtigt redskab. Det er det for mennesker med sclerose, det ved vi nu med denne nye rapport, men det vil det også være for rigtig mange andre af os,” siger Klaus Høm.

Du kan læse rapporten her og VIVE’s nyhed om rapporten her.

På baggrund af undersøgelsen anbefaler VIVE, at:

  • hjemmearbejde fortsat bør indgå i tilrettelæggelsen af arbejdet for medarbejdere med sclerose dér, hvor arbejdsopgaverne er egnet til det
  • hjemmearbejde bør være et tilbud, der kan tilpasses den enkeltes ønsker, behov og hjemmesituation
  • der bør være en løbende forventningsafstemning mellem medarbejder og leder omkring organisering og opgaver i forbindelse med hjemmearbejde
  • der bør gøres en indsats fra arbejdspladsens side for fagligt og socialt at integrere de medarbejdere, der arbejder hjemme.

Det er samtidig vigtigt fortsat at følge udviklingen på arbejdsmarkedet og undersøge, hvordan den påvirker mennesker med sclerose, herunder også hvordan skræddersyede løsninger kan bidrage til fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kilde: Vive.dk