Det er lettere at tage en pause og hvile krop og hoved – og du skal ikke bruge energi på transport og pænt tøj. Sådan lyder nogle af de positive sider ved hjemmearbejde, som bliver fremhævet i en ny undersøgelse fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Undersøgelsen sætter spot på, hvordan mennesker, der lever med MS, oplevede at blive hjemsendt under corona – og hvad vi kan lære af den periode, hvor vi skippede de fysiske arbejdspladser.

”De fleste af dem, vi interviewe­­de, var rigtig glade for at arbejde hjemme. Det gav en øget grad af fleksibilitet og større mulighed for at tage hensyn til deres fysiske og kognitive symptomer,” siger Helle Max Martin, som er chefanalytiker hos VIVE.

Hvordan foregik undersøgelsen?

• 15 medarbejdere med MS og 10 arbejdsgivere, der havde medarbejdere med MS, blev interviewet om arbejdslivet under coronanedlukningerne.

• De interviewede havde alle job, hvor de kunne arbejde hjemmefra.

• Undersøgelsen er blevet til med forskningsmidler fra Scleroseforeningen.

Plads til faglig identitet

Mange af de interviewede oplevede, at de kunne løse deres arbejdsopgaver bedre hjemmefra. For eksempel fortalte en kvinde, at det gav hende mulighed for at tage en tur i svømmehallen, og når hun kom tilbage, havde hun fået nye gode idéer.

”Nogle syntes også, det var rart, at de ikke skulle bruge så meget energi på deres fysiske udtryk, fordi hjemmearbejdet betød, at kolleger og ledelse ikke så, at de gik anderledes eller havde brug for et ekstra hvil. Der blev mere plads til deres faglige identitet, så sygdommen ikke stod ’foran’ i mødet med kolleger og ledelse.”

Og det er ikke kun på den korte bane, at hjemmearbejde kan have indflydelse på energien:

”Både medarbejdere og arbejdsgivere har en forståelse af, at hjemmearbejde kan betyde, at man kan blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det kan handle om, at man kan blive længere i fuldtidsarbejde, på en paragraf 56 eller i et fleksjob.”

Hjemmearbejde kan være med til at skabe en mere skånsom arbejdsplads, men der skal være en dialog, om hvad den enkelte har brug for

Helle Max Martin, chefanalytiker hos Vive

Vi er forskellige

Helle Max Martin understreger, at det er afgørende, at hjemmearbejdet bliver tilpasset den enkeltes liv. Så man både kan sige ja og nej tak til hjemmearbejde og omfanget af det.

”Hjemmearbejde kan være en måde at skabe en mere skånsom arbejdsplads på, men der skal være en dialog om, hvad den enkelte har brug for. Lederen skal ikke bare sige: ’Nåh, du skal arbejde hjemme to dage og være på arbejde tre dage’”.

”For nogle vil det måske passe bedre med tre timer på jobbet hver dag og resten af dagen hjemme. For andre kan det være bedst at møde ind så meget som muligt, fordi de har et roligt hjørnekontor på jobbet og bliver forstyrret derhjemme,” siger hun og tilføjer, at det heller ikke er alle job, hvor det er lige nemt at arbejde hjemmefra.

Farvel til godmorgenhilsen

Selvom de fleste overordnet set var glade for at arbejde hjemme, var det dog ikke alt, som var fryd og gammen.

”Nogle oplevede et skred i balancen mellem arbejdsliv og privatliv, hvor arbejdslivet blødte ud i fritiden og kom til at fylde for meget,” siger Helle Max Martin.

”Man kan også nemt misse lidt af fællesskabet både fagligt og socialt. Når man arbejder hjemme, kan tilhørsforholdet til arbejdspladsen og følelsen af nærvær med kollegerne forsvinde. Der er ikke nogen at sige godmorgen til, hvis man har en øv-dag – eller som man mere uformelt kan vende en faglig problemstilling med.”

En anden udfordring var indretningen. En del havde nemlig ikke de samme hjælpemidler til rådighed i deres hjem som på jobbet.

”Man arbejdede for eksempel på en bærbar ved køkkenbordet og sad på en dårlig stol. Faktisk var jeg lidt overrasket over, at flere gav udtryk for, at de ikke havde lyst til at have et rigtigt kontor derhjemme, men hellere ville have det æstetisk uden hæve-sænke-borde og blå kontorstole.”

3 tips til dig og din chef om hjemmearbejde