Sclerose er en kronisk sygdom, som man skal leve med, og de fleste med sclerose ønsker at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet så længe som muligt. Der kan være nogle hensyn, der skal tages, men derudover er det heldigvis sådan, at mange kan fortsætte jobbet som hidtil.

Nogen har næsten ingen symptomer og kan klare deres arbejde på lige fod med andre og har bare behov for enkelte fraværsdage i forbindelse med hospitalsbesøg eller opstart af medicin. Andre har symptomer såsom fatigue (udtalt træthed) eller forskellige føleforstyrrelser, som kan hæmme gangfunktion og motorik.

Nogle kan få problemer med hukommelse, koncentration, overblik og tempo. Hvis din medarbejder mærker daglige symptomer, vil det være en fordel at være opmærksom på pauser i løbet af arbejdsdagen eller være opmærksom på at ændre mødetider.

Sådan tager I samtalen om sclerose

Når du taler med din medarbejder, er det en god ide at spørge ind til, hvad vedkommende selv oplever at have behov for fra dig som arbejdsgiver. Måske er der enkelte ting, du kan gøre eller få ændret, for at gøre arbejdssituationen lettere og bedre for din medarbejder og for jer. Lyt i første omgang uden at tage stilling til, om du kan imødekomme din medarbejders behov, men sig, at du vil undersøge det.

Gode råd:

  • Find sammen ud af, hvordan I løbende kan tale åbent om de begrænsninger eller hensyn, som sclerose kan forårsage. Aftal, hvor ofte I skal tale sammen, hvor grænsen går for åbenhed, og hvem der har ansvaret for at følge op.
  • Spørg din medarbejder om, hvordan vedkommende har det med at fortælle kollegerne om sygdommen, og respekter medarbejderens valg. Hvis I ønsker det, kan I få besøg af en informatør fra Scleroseforeningen, der kan fortælle om sclerose, og hvordan det er at være på arbejdsmarkedet med sclerose. Læs mere om vores informatører her
  • Vurder, eventuelt sammen med ledelsen i virksomheden, hvilke behov og ønsker hos medarbejderen I som arbejdsplads kan imødekomme.
  • Spørg eventuelt, om din medarbejder allerede selv har gjort sig tanker om arbejdsopgaver/fremtid på arbejdspladsen.

Alle aftaler, som I indgår, skal I sørge for at få skrevet ned. Det er vigtigt, da de hensyn, I aftaler har indarbejdet og afprøvet på arbejdspladsen skal bruges i andre sammenhænge. Det er blandt andet tilfældet i forbindelse med kontakt til kommunens Jobcenter med henblik på yderligere rådgivning derfra for eksempel i forbindelse med vurdering af mulighed for fleksjob.

Har I spørgsmål?

Vores socialrådgivere kender regler og muligheder og kan hjælpe dig. Er du arbejdsgiver eller medarbejder, og har du spørgsmål, brug for råd eller vejledning, så kontakt os.