For langt de fleste mennesker har tilknytningen til arbejdsmarkedet stor betydning. Syg eller ej er det givende for os mennesker at udfylde en rolle, mærke der er noget, vi er gode til, og at andre mennesker har brug for os i det fællesskab, der findes på en arbejdsplads. Det er for mange forbundet med livskvalitet. Sådan er det også for mennesker, der får sclerose; i langt de fleste tilfælde vil der være en stor interesse i at bevare en tilknytning til arbejdslivet så længe som muligt.

Det gælder garanteret også for din medarbejder. 

Hvad er sclerose?

Sclerose er en kronisk fremadskridende sygdom, hvor immunforsvaret angriber raske nerveceller. Og det kan påvirke, hvor hurtigt eller hvordan signaler fra hjernen når ud i kroppen. Derfor kan mennesker med sclerose blive udfordret af gener som fatigue (overvældende fysisk og psykisk udmattelse), nervesmerter og funktionsnedsættelser.

Heldigvis har rigtig mange mennesker med sclerose i dag mulighed for at få immundæmpende medicin, der langt hen ad vejen kan holde progressionen af sygdommen i bero. Derfor vil mennesker, der får sclerose i dag have bedre fremtidsudsigter og opleve færre funktionsnedsættelser end mennesker, der fik sclerose tidligere.

Men ikke to mennesker med sclerose har samme sygdomsforløb. Det vil derfor også være individuelt, hvordan mennesker med sclerose lever bedst muligt.

Hvordan påvirker sclerose din medarbejders arbejdsevne?

Rigtig mange med sclerose vil kunne fortsætte deres arbejde som hidtil.

Men sclerosen går ikke væk. Og trods forebyggende medicin og bedre fremtidsudsigter, vil mange opleve at blive udfordrede og have brug for mere rolige (arbejds)liv med fleksibilitet og plads til flere pauser. Men ikke alle.

Nogen har næsten ingen symptomer og kan klare deres arbejde på lige fod med andre og har bare behov for enkelte fraværsdage i forbindelse med hospitalsbesøg eller opstart af medicin. Andre har symptomer såsom fatigue eller føleforstyrrelser, som kan hæmme gangfunktion og motorik. For nogle vil kognitiv træthed være det mest udtalte og give problemer med hukommelse, koncentration, overblik og tempo. I de tilfælde kan pauser i løbet af arbejdsdagen, ændrede mødetider, nedsat arbejdstid eller flere hjemmearbejdsdage være en god løsning.

Det korte af det lange er …

Det er sandsynligt, at din medarbejder med sclerose har behov for, at I på jeres arbejdsplads i en eller anden udstrækning kigger på de fysiske rammer, arbejdet foregår under. Eller at din medarbejders arbejdsopgaver justeres.

Men det er ikke sikkert, det er nødvendigt. Som sagt påvirker sclerosen arbejdsevnen individuelt, og ikke to har det på samme måde. Derfor er det netop også vigtigt, at I tager en snak om, hvad lige præcis din medarbejder har behov for, og hvordan du som arbejdsgiver bedst kan imødekomme det. På den måde får jeres samarbejde de bedste forudsætninger for at fortsætte.

Sådan tager I samtalen om sclerose

  • Når du tager en snak med din medarbejder om sclerose, vil det være en god idé, hvis du lægger ud med at spørge ind til, hvad din medarbejder selv oplever at have behov for fra dig som arbejdsgiver.
  • Spørg eventuelt om din medarbejder allerede selv har gjort sig tanker om sine arbejdsopgaver og fremtid på arbejdspladsen – om der for eksempel er nogle særlige rammer, der vil gøre arbejdet lettere.
  • Lyt i første omgang uden at tage stilling til, om du kan imødekomme din medarbejders behov, men sig, at du vil undersøge mulighederne.
  • Måske er der enkelte ting, du som arbejdsgiver kan justere på, som vil gøre en stor forskel for din medarbejder i forhold til at gøre arbejdssituationen lettere og bedre. Også for dig.
  • Aftal, hvordan I løbende kan tale åbent om de begrænsninger og hensyn, din medarbejders sclerose måtte forårsage. Aftal også, hvor ofte I skal tale sammen, og hvem, der har ansvaret for at følge op.
  • Spørg din medarbejder, hvordan vedkommende har det med at fortælle kollegaerne om sygdommen, og respekter din medarbejders valg. Vær også opmærksom på, at I kan få besøg af en informatør fra Scleroseforeningen, der kan fortælle om, hvad sclerose er, og hvordan det er at være på arbejdsmarkedet med sygdommen. Læs mere om vores informatører her
  • Efter jeres samtale kan du eventuelt vurdere sammen med resten af ledelsen i virksomheden, hvilke behov og ønsker hos din medarbejder I som arbejdsplads kan imødekomme.

Husk: Skriv jeres aftaler ned – også med dato. Hensyn, som vedtages, vil I nemlig skulle dokumentere senere, hvis det for eksempel bliver nødvendigt med rådgivning fra kommunens Jobcenter i forbindelse med en eventuel indstilling af din medarbejder til fastholdelsesfleksjob.

Har I spørgsmål?

Vores socialrådgivere kender regler og muligheder og kan hjælpe dig. Er du arbejdsgiver eller medarbejder, og har du spørgsmål, brug for råd eller vejledning, så kontakt os.