Du kender det måske: Du er på vej ud af huset til et ærinde, og mens du lukker døren til din bolig, tænker du på, om det mon er hurtigst at tage ruten gennem byen eller den uden om. Du når kun lige ud på gaden, før det slår dig: Låste du døren?

For mange mennesker med sclerose er det ikke kun nøgler eller låste døre, det er svært at holde styr på. Flere oplever eksempelvis, at det kan være udfordrende at huske aftaler, følge en opskrift eller deltage i samtaler. Det skyldes ofte, at sygdommen påvirker de såkaldte kognitive funktioner i hjernen.

Hvad er kognition?

Begrebet ”kognitive funktioner” kan være svært at definere. Vi har derfor bedt specialist i neuropsykologi Mette Ellermann forklare det nærmere: 

“Kognition handler om forskellige former for tænkning. Tænkning består af en lang række funktioner som eksempelvis opmærksomhed, koncentration, indlæringsevne, hukommelse og overblik,” fortæller hun og fortsætter:

“Tænkningen er det, der sørger for, at vi fungerer i vores dagligdag. Den sørger blandt andet for, at vi har styr på, hvordan vores følelser kommer til udtryk, at vi kan fungere socialt, og at vi kan tænke fremad. Derfor er vi utroligt afhængige af, at vores tænkning fungerer.”

I Scleroseforeningens livsvilkårundersøgelse fra 2022 svarer mere end halvdelen, at de oplever kognitive problemer. Men Mette Ellermann forklarer, at det nok er tilfældet for endnu flere.

Det skyldes, at en af de kognitive udfordringer, man kan opleve ved sclerose, er nedsat selvindsigt. Man ved altså ikke altid selv, at noget har ændret sig. Og så kan den manglende erkendelse også skyldes sygdommens gradvise forværring.

“I starten oplever man måske kun ganske lette vanskeligheder. Ofte tænker folk, at det er, fordi de har travlt, eller måske fordi de er stoppet på job og ikke bliver udfordret i samme grad længere,” siger hun. 

Sclerose og kognition

Der kan altså ofte være en sammenhæng mellem sclerose og kognitive ændringer. Det skyldes de skader, som sygdommen løbende påfører hjernen. Hvis skaderne opstår i de områder, hvor tænkningen foregår, kommer det til udtryk gennem kognitive udfordringer.

“Fordi tænkningen er så følsomt et område, skal der ikke særlig meget kludder til, før man oplever problemer,” siger Mette Ellermann.

Hun forklarer, at de kognitive udfordringer, der oftest opstår ved sclerose, er problemer med de kognitive styringsfunktioner. Det er dem, der eksempelvis gør, at man kan planlægge, styre sine følelser og formå at deltage i en samtale.

Mette Ellermann fortæller, at også stress, angst og depression kan være skyld i problemer med tænkningen. Tilstande, som mennesker med sclerose kan være specielt udsatte for at få.

  • Stress, fordi man knokler for at holde en hverdag kørende på trods af sygdommen.
  • Angst, fordi mennesker med sclerose ofte har en generel frygt for den uvished for fremtiden, som sygdommen bringer med sig.
  • Depression, både fordi det kan være en stor udfordring at få en kronisk sygdom, og fordi nogle af de ændringer, der sker i hjernen ved sclerose, kan ske i depressionsfølsomme områder.

Men stress, angst og depression kan behandles. Derfor har det stor betydning, at man først og fremmest finder frem til, hvad der egentlig er skyld i de kognitive udfordringer, man oplever, forklarer Mette Ellermann. 

Interview

Kognitiv svækkelse skal prioriteres meget højt

MS-forsker og neuropsykiater Anthony Feinstein kalder behovet for en kognitiv behandlingsform, der virker, for den største udfordring, han og hans kolleger står over for lige nu.

Læs mere
Dame går tur med sin hund i tågen
For pårørende

Er du tæt på en med kognitive udfordringer?

Du skal også have iltmaske på for at være den bedste støtte.

Få gode råd