Hvad er det?

Qi gong

Qi gong er en træningsform med rødder i kinesisk medicin. Træningen stræber mod at integrere krop og sind. Træningen består af fysiske øvelser i langsomt tempo med fokus på åndedræt og koncentration, så træningen får et meditativt udtryk.

Bevægelserne i Qi gong er simple, og faste serier af bevægelser kan let indlæres, så træningen kan udføres på egen hånd.

Tai chi

Tai chi er en gren under Qi gong, hvor bevægelserne hentes i kampsport. Udøves bevægelserne langsomt, vil de som de øvrige grene af Qi gong have et meditativt udtryk. Udøves de derimod hurtigt, kan de anvendes som selvforsvar.

Tai chi anvendes ofte ved gener, der skyldes stress, muskelspændinger eller depressioner. Derudover eksisterer der en terapeutisk Tai chi form udviklet med henblik på mennesker med handicap.

Virker det?

Databasen Natural Medicines er en sammenslutning af forskere uden om medicinalindustrien, der kontinuerligt gennemgår og vurderer forskningsresultater inden for alternativ behandling. Natural Medicines har lavet en vurdering af akupunktur, der er evidens-baseret og kommer fra en systematisk gennemgang af samtlige studier på området. I forhold til symptomer, der er hyppige for personer med sclerose, er vurderingen, at træningsformerne Qi gong og Tai chi kan have en positiv effekt på stress, træthed og søvnproblemer, men studierne er udført på mennesker uden sclerose og kan ikke nødvendigvis overføres.

Natural Medicines konkluderer, at der endnu ikke er tilstrækkelig evidens til at vurdere effekten af Qi gong og Tai chi på sclerose og symptomer grundet sclerose. Dette betyder, at der ikke findes studier nok til hverken at be- eller afkræfte, om behandlingerne har en effekt i forhold til sclerose. Så selvom nogle oplever, at det har en god effekt, er det ikke muligt at forklare virkningsmekanismer eller at pege på, hvem der eventuelt kan have en positiv effekt af Qi gong eller Tai chi.

Natural Medicines vurderer, at Qi gong og Tai chi er sikkert at benytte, og at der er minimal risiko for interaktioner med anden behandling.