Hvad er mindfulness og meditation?

Mindfulness og meditation finder inspiration i buddhismen, men som det anvendes i dag, er det tilpasset til vesten og fokuserer på håndtering af psykiske problemer som stress, angst og depression.

Meditation kan udføres alene, eller man kan guides af en instruktør. Træningen kan vare fra få minutter til hele timer. Meditation kan udføres liggende eller siddende, men meditation kan også inkluderes i rolig fysisk aktivitet som for eksempel yoga eller gang.

Den meditation, der udbydes på kurser i Danmark, er oftest af typen mindfulness. Denne teknik er ikke knyttet til religiøse overbevisninger. Behandlingen sigter mod at lære individet, at negative tanker ikke nødvendigvis er et udtryk for virkeligheden.

Virker det?

Databasen Natural Medicines er en sammenslutning af forskere uden om medicinalindustrien, der kontinuerligt gennemgår og vurderer forskningsresultater inden for alternativ behandling. Natural Medicines har lavet en vurdering af meditation og mindfulness, der er evidens-baseret og kommer fra en systematisk gennemgang af samtlige studier på området. I forhold til symptomer, der er hyppige for personer med sclerose, er vurderingen, at mindfulness kan have en positiv effekt på stress, angst og smerter, men studierne er udført på mennesker uden sclerose og kan ikke nødvendigvis overføres.

Databasen Natural Medicines konkluderer, at der endnu ikke er tilstrækkelig evidens til at vurdere effekten af meditation og mindfulness på sclerose og symptomer grundet sclerose. Dette betyder, at der ikke findes studier nok til hverken at be- eller afkræfte, om træningen har en effekt i forhold til sclerose.
Natural Medicines vurderer, at mindfulness er sikkert at benytte, og at der er minimal risiko for interaktioner med anden behandling.

Mental sundhed

Guides og inspiration

Find guides til mindfulness, meditation og andre øvelser, der kan have en positiv effekt på din mentale sundhed.

Læs mere