Hvad er yoga?

Yoga er en træningsform, der både kan være almindelig fysisk træning eller have et behandlingssigte. Træningsformen anvender særlige kropsstillinger, vejrtrækningsteknikker, afspænding og meditation.

Der kan være stor forskel på, hvilken type yogapraksis, der udbydes. I træningscentre og hos mange private udbydere er der ofte fokus på den fysiske træning, hvor vægten vil være på fysisk og mental udholdenhed, smidighed, balance og styrke.

Der findes også udbydere, der vægter den spirituelle del, og som har mere fokus på behandlingspotentialet. Ifølge teorien kan yoga øge kroppens blodcirkulation, massere de indre organer og hormonkirtler samt styrke kroppens nervesystem.

Virker det?

Databasen Natural Medicines er en sammenslutning af forskere uden om medicinalindustrien, der kontinuerligt gennemgår og vurderer forskningsresultater inden for alternativ behandling. Nedenstående vurdering af behandlingens effekt i forbindelse med sclerose og sclerose-symptomer tager udgangspunkt i arbejdet foretaget af databasen Natural Medicines. Vurderingen er evidens-baseret og med baggrund i en systematisk gennemgang af samtlige studier på området.

Yoga har formentlig ikke større effekt end andre træningsformer

Nuværende evidens viser, at mennesker med sclerose ikke får yderligere øget livskvalitet og mobilitet ved at dyrke yoga, sammenlignet med andre træningsformer. Ligeledes tyder evidensen på, at yoga heller ikke forbedrer kognition hos mennesker med sclerose. Yoga kan dog måske medføre mindre og kortvarige forbedringer i fatigue.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at undersøgelser af yoga ikke vurderer yoga isoleret, men sammenligner med andre træningsformer. Selvom yoga ikke er bedre end andre træningsformer, er motion og balancetræning generelt godt for personer med sclerose, og yoga kan være en mulig træningsform for personer, der ikke kan deltage i træning med høj intensitet.

Scleroseforeningens undersøgelse af yoga

En undersøgelse blandt Scleroseforeningens medlemmer har vist, at cirka hver tredje har anvendt eller anvender yoga. I 2018 gennemførte Scleroseforeningen et mindre forskningsprojekt, der undersøgte, om yoga kan have en effekt på kropsbevidstheden hos mennesker med sclerose.

Undersøgelsen er et mindre pilotstudie, og der kan ikke laves endelige konklusioner på baggrund af studiet. Men undersøgelsen viste en positiv effekt på fortroligheden med kroppens signaler, og undersøgelsen er dermed med til at definere kropsbevidsthed som en mulig effekt af yoga.