Når man følger en særlig diæt, følger man en vejledning, der angiver både gavnlige kostelementer, og ting man ikke bør spise. Mange særlige diæter har et specifikt navn og fokuserer på en bestemt sammensætning af kosten for at optimere sundheden.

Hvad er særlige diæter?

Der findes mange kostanbefalinger, der sigter mod enten at optimere den kropslige sundhed, eller som sigter direkte mod behandling af sygdom eller symptomer. Nogle diæter læner sig op ad Fødevarestyrelsens anbefalinger, mens andre diæter bygger på forståelser af kroppen, der ligger langt fra den medicinske forståelse af kroppen.

At følge en bestemt diæt kan betyde større eller mindre indgreb i hverdagen. Nogle diæter kræver et højt niveau af selvdisciplin og kan have stor betydning for sociale aktiviteter. Andre diæter kræver minimale ændringer eller et supplement til almindelig kost.

Virker det?

Hvis du ønsker at ændre din kost, må du prøve dig frem, så du mærker, hvad der virker for dig. Vær opmærksom på, at større kostomlægninger kan kræve meget energi.

Nogle sclerose-diæter indebærer, at man udelukker visse fødevarer fra sin kost. Du skal være opmærksom på, at du ved at udelukke bestemte fødevaregrupper, kan komme til at mangle vigtige næringsstoffer.

Der findes ikke nok videnskabeligt belæg for at anbefale en bestemt diæt til mennesker med sclerose. Vi anbefaler de officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen.

De syv kostråd

  • Spis planterigt, varieret og ikke for meget
  • Spis flere grøntsager og frugter
  • Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk
  • Spis mad med fuldkorn
  • Vælg planteolier og magre mejeriprodukter
  • Spis mindre af det søde, salte og fede
  • Sluk tørsten i vand

Nedenfor beskrives de fem kostretninger, som vi ved, at en del mennesker med sclerose i Danmark har erfaringer med. Hver enkelt diæt er kort beskrevet, og du kan se, hvad du kan risikere at komme til at mangle.

Særlige sclerose-diæter

Undersøgelse af særlige diæter

I 2016-2019 gennemførte Scleroseforeningen et forskningsprojekt, der undersøgte kostens mulige sammenhæng med symptombyrden for mennersker med sclerose. I studiet indtastede deltagerne over en længere periode, hvilke fødevarer de spiste, samt oplysninger om søvn, stress og fysisk aktivitet.

Undersøgelsen viste, at der kan være en sammenhæng mellem kosten og symptombyrden, men resultaterne pegede ikke på en enkelt af de særlige sclerosediæter. Derimod understøttede studiet de generelle kostanbefalinger.

Medlemmernes erfaringer

Scleroseforeningen gennemførte i 2010-2011 en undersøgelse af brugen af alternativ behandling blandt medlemmer. Nogle medlemmer oplevede, at sclerosediæter havde en positiv effekt, men det var forskelligt, hvilke symptomer diæterne havde en effekt på.

Nogle medlemmer oplevede, at diæterne havde en positiv effekt på blanceproblemer, muskelstyrke, hovedpine, psykiske problemer, spasmer/kramper, træthed og fordøjelsesproblemer.

Andre rapporterede, at de fulgte diæterne, fordi de oplevede, at det kunne at styrke kroppen generelt, modvirke alment ubehag, give større velvære eller generel symptomforebyggelse.

Læs mere om undersøgelsen her