Mødet med rehabiliteringsteamet er overstået, og du er endelig blevet godkendt (det, der også kaldes, at du er blevet visiteret) til fleksjob/fastholdelsesfleksjob.

I din afgørelse om bevilling af fleksjob står hvilke skånehensyn, du har. Det kan for eksempel være nedsat arbejdstid, fleksible mødetider, hjemmearbejdsdage eller rolige arbejdsomgivelser.

Alligevel vil du højst sandsynligt brænde inde med spørgsmål til dine nye arbejdsrammer, og det er absolut forståeligt. For eksempel:

Hvordan bliver min løn i fleksjob? Og giver det stadig mening at være medlem af en a-kasse?

Herunder finder du svar på de mest almindelige spørgsmål. Hvis du har flere, er du som medlem af Scleroseforeningen altid velkommen til at kontakte vores socialrådgiverteam – send en mail til: info@scleroseforeningen.dk – eller ring på telefonnummer 36 46 36 46.

Sådan kommer din løn til at se ud

1. Beregning af løn

Din arbejdsgiver udbetaler dig løn i forhold til det arbejde, du udfører. Det er lønnens størrelse, der er afgørende for beregning af fleksløntilskud.

Udover lønnen får du et fleksløntilskud fra Kommunen. På STAR.dk (hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har du mulighed for at lave en vejledende beregning af, hvad du vil få i løn i fleksjob.

2. Vær opmærksom på ekstra indtægter

Du skal være opmærksom på, at alle arbejdsindtægter påvirker beregningen af fleksløntilskuddet – også for eksempel særlig feriegodtgørelse.

Vedrørende bonusser og gaver fra din arbejdsgiver, kan du se Ankestyrelsens principmeddelelse 27-23 om ”fleksløntilskud – lønindtægt – arbejdsfri indtægt – bonus – gave”.

Hvis du løbende får udbetalt for eksempel pension eller udbetalt erstatning i forbindelse med tabt arbejdsevne, vil det ikke påvirke dit fleksløntilskud.

Kontakt din Kommune, hvis du har andre indtægter, du er i tvivl om vil påvirke dit fleksløntilskud. De skal rådgive dig.

3. Når du bliver i dit nuværende job

Hvis du fortsætter i dit nuværende job, vil din ansættelseskontrakt blive ændret til en kontrakt om ’fastholdelsesfleksjob’. Måske vil det også være nødvendigt at genforhandle din lønindplacering (den løngruppe, du er en del af) – alt efter om dine arbejdsopgaver vil ændre sig i forbindelse med fastholdelsesfleksjobbet. Her vil din fagforening kunne give dig råd og vejledning.

Det sker der med din pensionsordning

4. Indbetaling til pension

I langt de fleste overenskomster er der en pensionsordning, og indbetaling til den sker i forhold til den løn, din arbejdsgiver udbetaler. Når du i fleksjob får mindre i løn fra din arbejdsgiver, bliver der naturligvis også indbetalt mindre til din pensionsopsparing.

5. Præmiefritagelse

Fordi du i fleksjob betaler mindre ind til din pension, vil det være en god idé at kontakte dit pensionsselskab for at tale med dem om ”præmiefritagelse”. Præmiefritagelse betyder indbetaling af hidtidigt pensionsbidrag, selvom du i fleksjob går ned i løn. Dit pensionsselskab er forpligtet til at vejlede dig om dette.

6. Nedsat arbejdsevne

Det vil også være en god idé at undersøge, om din pensionsordning giver dig en udbetaling ved nedsat arbejdsevne. At være blevet godkendt til fleksjob betyder netop, at din arbejdsevne er nedsat.

7. ATP-bidrag

Du skal også betale ATP-bidrag af dit fleksløntilskud. ATP står for ”arbejdsmarkedets tillægspension” og er en lovpligtig pensionsordning for danske lønmodtagere og de fleste overførselsindkomster. Du kan læse mere om, hvordan ATP-bidraget beregnes i forhold til dit fleksløntilskud her.

8. Mere info

Hvis du vil orientere dig mere overordnet om din pension, kan du gøre det på Pensionsinfo.dk. Men dit pensionsselskab er som sagt forpligtet til at vejlede dig, så ved mere specifikke spørgsmål vil det være oplagt at gøre brug af dem.

Det vigtigste om A-kasse, fagforening og efterløn

9. Meld dig ud af A-kassen

Når du er blevet godkendt til fleksjob, giver det ikke mening at være medlem af en A-kasse. Du vil nemlig fremadrettet ikke længere være berettiget til dagpenge, men ved ledighed have mulighed for at søge om ledighedsydelse i din Kommune.

10. Behold fagforeningen

Det er fortsat en god idé at være medlem af en fagforening. Tag eventuelt en snak med dem om, hvordan de kan støtte dig fremadrettet.

11. Fleksydelsesordningen

Som fleksjobber vil du blive tilbudt medlemskab af fleksydelsesordningen. Det er en tilbagetrækningsydelse, der giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, før du når folkepensionsalderen. Den svarer til en slags efterløn, men er til dig, der er i fleksjob. Du kan læse mere om fleksydelsesordningen her.

Sådan fører du dine skatteforhold up to date

12. Ret din forskudsopgørelse

Du skal gå ind på Skat.dk – eller ringe til SKAT på telefonnummer 72 22 28 28 – og få ændret din forskudsopgørelse. Den årlige lønindkomst, der er registreret, vil ændre sig, når din løn nu i fleksjob givet vis bliver mindre. Så du skal ændre din lønindkomst og tilføje dit årlige fleksløntilskud under rubrik 16, ’Pensioner, SU og dagpenge mv.’.

13. Fradrag

SKAT beregner selv dit beskæftigelsesfradrag ud fra den lønindkomst, du har registreret. Når lønindkomsten bliver mindre – ja så vil dit beskæftigelsesfradrag også blive det.

Husk også at fjerne dit eventuelle fradrag for A-kasse-kontingent under ’Fradrag’ (rubrik 439).

Eventuelle befordringsfradrag (også kaldet kørselsfradrag) du måtte have skal højst sandsynligt også ændres. Du kan læse mere om muligheden for befordringsfradrag på vores hjemmeside.

At få ført dine skatteforhold ajour i forhold til din nye økonomi som fleksjobber er vigtigt for at undgå restskat.