I en bestyrelse er du med til at:

 • Lede foreningens lokale frivillige arbejde
 • Sikre, at der lokalt er aktiviteter og netværk for mennesker med sclerose og deres pårørende
 • Samle penge ind til forskning i sclerose
 • Udbrede kendskabet til sclerose og sagen
 • Skabe godt samarbejde og gode rammer for frivillige
 • Finde de rigtige frivillige til de forskellige opgaver
 • Arbejde for en god bredde og kvalitet i lokalafdelingens tilbud til medlemmerne
Kontakt os for at høre mere

Er du interesseret i udvalgsarbejde?

Du kan være med til præge Scleroseforeningens arbejde i et vores udvalg. Læs mere om udvalgenes arbejde, og kontakt udvalgssekretæren, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan du kan stille op.

Hvad får du ud af at være frivillig?

 • Du gør en forskel, der virkelig betyder noget for andre
 • Positive oplevelser, sjovt samvær og nye venskaber
 • Du er med til at skabe store resultater
 • Personlig udvikling og nye kompetencer
 • Erfaring til dit CV
Kontakt os for at høre mere

Hvor lang tid skal jeg regne med at bruge?

Du bestemmer selv, hvor meget tid du vil bruge på dit frivillige arbejde. Bliver du valgt ind i en bestyrelse, skal du dog regne med at bruge lidt tid på møder i bestyrelsen, hvilket typisk drejer sig om 5-6 møder årligt. Derudover afhænger det helt af, hvilke opgaver du påtager dig, og hvor meget du involverer dig i. Arbejdet i bestyrelsen bør altid tilpasses ud fra, hvad I som gruppe samlet har af tid og ressourcer.

Det kunne være helt fantastisk, hvis vi kunne finde et middel, der kunne gøre, at sclerose en dag ikke fandtes mere. Dét motiverer mig helt enormt.

Anette Cordes, formand for lokalbestyrelse