Rehabilitering dækker over en lang række forskellige indsatser som for eksempel forebyggelse, træning, personlig og praktisk hjælp, hjemmehjælp, sygedagpengeopfølgning og specialundervisning.

Rehabiliteringsindsatsen har fokus på personens fysiske, psykiske og sociale situation, og hvad der skal til for at opnå et meningsfuldt hverdagsliv for den enkelte. Den største del af rehabiliteringsindsatsen foregår i kommunerne.

Fysioterapi

Fysioterapi er ofte meget relevant for mennesker med sclerose. Fysioterapi kan både bestå i vejledning om din træning, men kan også være mere specifikt fokuseret på de fysiske problemer, som du måske oplever. Find en fysioterapeut med særlig viden om sclerose her.

Hvis du har sclerose og oplever varige fysiske funktionsnedsættelser, har du mulighed for at få vederlagsfri fysioterapi.

Hvad er vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi er gratis behandling hos en fysioterapeut.

Du kan få gratis behandling hos en fysioterapeut, hvis du har et svært fysisk handicap, eller du har en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. En progressiv sygdom er en sygdom, som udvikler sig og gradvist forværres – i denne kategori henhører sclerose.

Vederlagsfri fysioterapi kræver en lægehenvisning og forudsætter, at du opfylder visse betingelser.

Læs mere om vederlagsfri fysioterapi i Patienthåndbogen

Træning

Træning kan forbedre dit liv med sclerose på flere forskellige måder. Tidligere er mennesker med sclerose blevet frarådet at træne, men senere forskning har vist, at en fysisk aktiv hverdag kan styrke både kroppen og kognitionen – uanset funktionsniveau.

Forløb på Sclerosehospitalerne

I Danmark findes to sclerosehospitaler – både i Haslev og i Ry. Hospitalerne tilbyder specialiseret rehabilitering og behandling til alle mennesker med sclerose. Når du bliver indlagt på et sclerosehospital, får du et behandlingsprogram, som er baseret på dine individuelle ønsker og behov.

Du vil møde en række forskellige behandlere, og der findes også forløb til nydiagnosticerede. Din neurolog eller praktiserende læge skal henvise dig til et forløb på Sclerosehospitalerne.

Psykisk og kognitiv rehabilitering

I Scleroseforeningen har vi fokus på psykiske og kognitive konsekvenser ved sclerose. Derfor tilbyder vi gratis psykologhjælp for vores medlemmer. Vi har også fået udviklet en række øvelser, der kan hjælpe dig, der har kognitive udfordringer og dig, der ønsker at arbejde med din mentale sundhed.

Du kan også henvende dig ved Handicapafdelingen i din kommune. De har tilknyttet en støtteperson, som kan hjælpe med at planlægge hverdagen.

Sclerosehospitalerne tilbyder desuden rehabiliteringsforløb med fokus på kognition og resiliens.