Gå til hovedindhold

Ungeudvalget

Kort fortalt

Scleroseforeningens Ungeudvalg arbejder for, at foreningen har relevant information og tilbud for unge med sclerose. Læs mere om Ungeudvalgets arbejde, og find kontaktinformation her.

Ungeudvalget fungerer som talerør mellem foreningen og foreningens unge medlemmer med sclerose. Udvalget mødes 3 gange årligt, hvor relevante emner diskuteres. Repræsentanter for Ungeudvalget deltager desuden i arrangementer af politisk og netværkskabende karakter for at synliggøre ungeperspektivet. Repræsentantskaberne dækker blandt andet over:

  • Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)
  • European Multiple Sclerosis Platform (EMSP)
  • Nordisk MS Råd (NMSR)
  • Social- og handicapudvalget
  • Lokalafdelingsudvalget
  • Sundhedsudvalget

Lokale netværk

Der findes lokale netværk af unge med sclerose, som ofte er forankret i lokalafdelingerne. Til arrangementer i disse netværk er der mulighed for at møde andre unge med sclerose, og her er plads til både at grine og græde, snakke om løst og fast, udveksle erfaringer og få et netværk. Hvis du godt kunne tænke dig at være med i et netværk med andre unge i dit lokalområde, så kontakt Ungeudvalget, og hør om dine muligheder.

Ungeweekend i Dronningens Ferieby

Hvert år arrangerer Ungeudvalget en Ungeweekend. Weekenden har både et fagligt og socialt indhold og er en rigtig god mulighed for at blive del af et godt netværk af unge mennesker med sclerose. Derudover arrangerer Ungeudvalget fra år til år andre arrangementer, som kan variere i indhold. Der har tidligere bl.a. været "Ung Aktiv Weekend", "Ung Frivillig Weekend", "Familieweekend", "Outdoorweekend" m.fl. 

Du kan løbende følge med i Scleroseforeningens aktiviteter for unge her

Kontakt Ungeudvalget

Skriv til Ungeudvalget på ung@scleroseforeningen.dk

Følg os på Instagram på @ungmedsclerose

Bagerste række fra venstre: Marie Hein, Mikkel Giannini, Martin Dæncker, Mads Bjørnsen, Anne Cathrine Jensen og Emma Kristensen
Forreste række fra venstre: Malene Pedersen, Diana Bolin og Simone Nielsen

Ungeudvalget (konstitueret i 2022)

Mads Bjørnsen, Region Hovedstaden (formand og repræsentant i Hovedbestyrelsen)
Diana Bolin Rasmussen, Region Midtjylland (næstformand)
Simone Nielsen, Region Syddanmark
Emma Kristensen, Region Syddanmark
Anne Cathrine Jensen, Region Syddanmark
Ann-Sofie Clement, Region Syddanmark
Marie Hein, Region Nordjylland
Malene Pedersen, Region Nordjylland
Martin Dæncker, Region Midtjylland
Mikkel Giannini, Region Hovedstad

Udvalgssekretær: Annette Irma Braun Jensen / aje@scleroseforeningen.dk