Fra 1. januar 2023 vil førtids-, senior- og folkepensionister få flere penge mellem hænderne. Det sker, når et lovforslag, der afskaffer modregningen i pension som følge af ægtefælles eller samlevers indkomst, træder i kraft. Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget i går den 7. juni 2022.

Det forventes ifølge Beskæftigelsesministeriet at komme potentielt ca. 100.000 pensionister til gode. Samtidig vurderes ændringen at medføre en stigning i arbejdsudbuddet svarende til ca. 1.650 fuldtidspersoner. 

Lovforslaget om afskaffelse af ægtefællemodregning i førtids-, senior- og folkepension er en del af en reformaftale, der blev indgået mellem et flertal af Folketingets partier tidligere på året. ’Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked,’ lyder navnet på reformaftalen, hvor det samtidig blev besluttet at afskaffe modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af egen arbejdsindtægt. Denne del af aftalen vil blive udmøntet i et selvstændigt lovforslag, som forventes fremsat i slutningen af året med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023.

Danske mønter og pengesedler.
Førtids- og folkepensionister, der i dag får modregnet deres pension, får flere penge mellem hænderne fra årsskiftet.

Omkring 130.000 borgere skønnes at blive omfattet af de to nye modregningsforslag ifølge Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig både om folkepensionister, som med de nye modregningsforslag vil undgå at blive modregnet i deres egen folkepension, fordi de selv arbejder, samt folkepensionister, seniorpensionister og førtidspensionister, som vil undgå at blive modregnet i deres pension, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder.

“Sund fornuft”

De nye regler vækker glæde i Scleroseforeningen. “Sund fornuft”, kalder socialrådgiver Annette Køhler slet og ret afskaffelsen af den hidtidige modregning:

“Det er sund fornuft, at modregningen afskaffes, og at pensionister ikke straffes økonomisk på grund af deres ægtefælles eller samlevers indtægt. Det giver en større frihed for begge parter, men ikke mindst giver det en indbyrdes økonomisk uafhængighed, som er det eneste tidssvarende i dag,” siger Annette Køhler.

Også beskæftigelsesministeren giver udtryk for stor glæde over afskaffelsen af modregningen:

“Jeg er selvsagt enormt glad for at vi nu vinker helt farvel til modregning i social pension på grund af partners arbejdsindtægt. Det kommer op mod 100.000 danskere til gode, som dermed ikke længere vil blive straffet økonomisk, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder,” udtaler beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i en nyhed om de nye regler på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside:

“På den måde gør vi det mere attraktivt for flere at tage en tørn mere på arbejdsmarkedet. Det gavner den enkelte, som kan se frem til flere penge mellem hænderne. Men ikke mindst gavner det os alle i den nuværende situation, hvor virksomhederne råber på flere hænder.”

Læs Beskæftigelsesministeriets nyhed her og det vedtagne lovforslag her

Det giver en større frihed for begge parter, men ikke mindst giver det en indbyrdes økonomisk uafhængighed, som er det eneste tidssvarende i dag.

Annette Køhler, socialrådgiver i Scleroseforeningen

Beskæftigelse og arbejdsforhold blandt sclerosepatienter

28% af svarpersonerne i Scleroseforeningens seneste livsvilkårundersøgelse (2022) modtager førtidspension, mens 24% er i fleksjob. 17% arbejder fuld tid på normale vilkår. 18% af svarpersonerne modtager alderspension.

Kilde: Scleroseforeningens livsvilkårundersøgelse 2022