Gå til hovedindhold

Dansk forsker: "Vi ser ikke, at du eller barnet tager skade af, at du har sclerose"

10. februar 2022
Kort fortalt

Kan en graviditet påvirke din sygdom, og kan sclerose eller medicin påvirke dit barn under graviditeten? Netop dét har forsker Johanna Balslev Andersen fundet svar på.

Hvert år får omtrent 600 danskere sclerose. To ud af tre er kvinder og de fleste i alderen, hvor spørgsmålet om, hvorvidt man vil have børn eller ej, er et af de helt store. Men med en sygdom som sclerose presser flere andre og svære spørgsmål sig på – nogle af dem har forsker Johanna Balslev Andersen forsket sig til svar på.

Sclerose gør ingen forskel

I 2018 blev Johannas forskning i graviditet og sclerose støttet med 1 million kroner fra Scleroseforeningens kvindepulje. I forskningen har hun undersøgt tre vigtige områder. Det første drejer sig om fødselsrelaterede problemer under og lige efter fødslen, som kan opstå for mor eller barn.

Johanna har set på omtrent 3.000 graviditeter blandt kvinder med sclerose og sammenlignet dem med næsten 57.000 graviditeter hos baggrundsbefolkningen.

“Vi fandt ingen forskel på de hyppigste graviditetsrelaterede komplikationer såsom graviditetsdiabetes og svangerskabsforgiftning. Vi ser heller ingen forskel på babyernes tilstand lige efter fødslen såsom iltmangel og bevægelse, ingen forskel på for tidligt fødte børn, dødfødsler, misdannelser, akutte kejsersnit eller instrumental fødsel, så det er jo rigtig dejligt at se,” fortæller forskeren.

Til gengæld viser Johannas forskning en forskel på planlagte kejsersnit, igangsatte fødsler og lav vægt i forhold til barnets alder.

“Det, vi kan sige ud fra resultaterne, er, at der ikke er forskel på de alvorlige komplikationer hos kvinder med sclerose eller børnene,” siger Johanna, inden hun drejer fokus på det andet af de tre områder, hun har forsket i.

Hvis man gerne vil have børn, men er bekymret for sig selv, barnet, eller om sygdommen bliver forværret af graviditeten, så er det jo super vigtigt, at vi kan sige noget konkret omkring det. Det kan vi nu.

Forsker Johanna Balslev Andersen

Graviditet gør dig ikke dårligere

Det andet område, som Johanna har undersøgt, er, om graviditeter påvirker dit sygdomsforløb med sclerose på længere sigt. Resultatet afslørede hun til Sclerosefor­­eningens arrangement Forskningsspejlet.

“Vi har brugt nogle nye og mere præcise metoder for at måle, om og i så fald hvor meget graviditeter påvirker sygdomsudviklingen. Det, vi har fundet ud af, er, at graviditeter ikke gør en forskel for, hvor hurtigt man udvikler et højere niveau af handicap,” fortæller forskeren og slår fast:

“Det har vi fundet ud af ved at undersøge, hvor hurtigt sygdommen kan udvikle sig til et niveau på handicapskalaen EDSS på 4 og 6 hos kvinder med sclerose, som har fået børn, og kvinder med sclerose, som ikke har fået børn.”

[EDSS]

er en metode, der bruges til at vurdere den fysiske forværring, som skyldes sclerose. Skalaen går fra 0, som er der, hvor ingen fysiske symptomer har vist sig, til 10, som er niveauet, hvor man er sengeliggende og ikke længere kan noget fysisk.

Se hele vores scleroseordbog her

Påvirker medicinen dit barn?

Der er indtil videre intet i Johannas forskning, som peger på, at fødsler er særlig problematiske for kvinder med sclerose. Det gælder også i forskerens tredje og sidste studie.

Her har hun undersøgt, om forskellige sclerosebehandlinger øger risikoen for misdannelser, lav vægt, for tidligt fødte eller dødfødte, spontane aborter og lav Apgar-score, som siger noget om barnets tilstand lige efter fødslen.

“Det har vi undersøgt hos en gruppe af gravide kvinder, som har sclerose og er i en behandling med injecerbare interferoner. Vi har sammenlignet med kvinder, der også har sclerose, men som ikke har fået medicinsk behandling under graviditeten, og med baggrundsbefolkningen,” fortæller Johanna.

Hun afslører, at resultaterne endnu en gang er meget positive.

“Vi fandt ikke en forøget risiko for negative fødselsrelaterede parametre hos disse børn, der under graviditeten har været eksponeret for et af de inkluderede præparater mod sclerose. Det er meget glædeligt, men også vigtigt at sige, at antallet af undersøgte graviditeter er for lille til at kunne drage endelige konklusioner,” lyder det fra forskeren.

9 behandlinger mod sclerose har Johanna Balslev Andersen undersøgt nærmere i sit tredje og sidste studie. Det er sclerose­behandlingerne Avonex,
Plegridy, Betaferon, Rebif, Extavia, Copaxone, Tecfidera, Tysabri og Aubagio.

 

Der er ingen kommentar endnu