Gå til hovedindhold

Få en masse gode råd til rekruttering: Ny rapport om frivillighed sætter fokus på det gode match

10. februar 2023
Kort fortalt

I hele Danmark diskuterer man i disse år de frivilliges rolle i civilsamfundet og i landets mange organisationer. En for nylig offentliggjort rapport fra Aalborg Universitet giver adgang til ny værdifuld viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige gennem det gode match. Og foreningsfrivillige kan komme med på et gratis webinar her i foråret.

Af Josefine Emilie Fjelstervang 

Hænder samles i midten af en rundkreds

På Aalborg Universitet har et hold af forskere haft travlt de seneste par år. De har nemlig, i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), skabt omfattende forskningsbaseret viden om, hvordan man rekrutterer og fastholder frivillige. Resultaterne af deres undersøgelse kan man læse i rapporten: ”MATCH - Rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer”.

Den viden, MATCH-rapporten bidrager med, har næppe været mere aktuel og nødvendig end i disse år, hvor efterspørgslen på frivillige er stigende på landsplan, og hvor regeringen i sit regeringsgrundlag udtrykker et ønske om, at frivillige, i endnu højere grad end tidligere, skal være med til at løfte opgaver i velfærdssamfundet.

”Det fylder i bevidstheden derude”

Scleroseforeningen er, ligesom resten af landets organisationer, optaget af at sikre trivsel blandt frivillige og skabe de nødvendige rammer, der får de frivillige til at forsætte deres vigtige arbejde.

Vibeke Kock er formand i Scleroseforeningens lokalafdelingsudvalg. Hun fortæller, at en af de største bekymringer, som går igen i Scleroseforeningens 43 lokalafdelinger, er frygten for ikke at kunne udfylde bestyrelsesposterne:

”Det fylder i bevidstheden derude. Det er også en af grundene til, at vi har lavet lidt om i strukturen lokalt, sådan at vi også fokuserer en del på de ad hoc-frivillige. Det betyder, at man kan byde sig til der, hvor man har en interesse. På den måde binder man sig ikke til en fast frivilligrolle nødvendigvis,” forklarer hun.

”Det er ofte de lidt større frivilligopgaver, hvor det kan være svært at skaffe frivillige nok. Og det skyldes, at mange af vores frivillige selv har sclerose, hvilket selvfølgelig er en udfordring. Men som forening ved vi også, at sammen er vi stærke, og derfor vil vi gerne fokusere mere på at samarbejde på tværs af lokalafdelingerne, så dem med mest overskud, kan hjælpe der, hvor der er færre ressourcer. Jeg er sikker på, at lokalafdelingerne kan være med til at inspirere hinanden og løfte opgaverne sammen til gavn for alle. Det er i hvert fald det, vi gerne vil arbejde henimod”, siger Vibeke Kock.

GRATIS WEBINAR: Find inspiration til dit frivillige arbejde på webinaret "Vejen til det gode match." Tilmeld dig her.

Motivation er ikke nok til at fastholde frivillige

En af forskerne bag MATCH-rapporten, Lars Skov Henriksen, der er professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, forklarer til Altinget, at frivilliges personlige motivation i sig selv langt fra er nok, når det kommer til fastholdelse.

”Noget af det som undersøgelsen dokumenterer er, at det har stor betydning, hvad organisationerne gør – de frivillige kommer netop ikke af sig selv og de fastholder ikke sig selv. Der er en forestilling om, at de frivillige drives af en stærk indre ild, men den ild skal understøttes af organisationerne, og den løbende forventningsafstemning og støtte er vigtig”, forklarer Lars Skov Henriksen.

Ph.d. i sociologi og adjunkt på Aalborg Universitet, Ane Grubb, der også har været med til at lave rapporten, fortæller i samme interview, at ønsket om struktur og organiseret styring og en samtidig modstand mod for meget styring, er en balance, man skal være opmærksom på.

”På den ene side fremgik det, at frivillige i undersøgelsen godt kan lide klare rammer. På den anden side hørte vi, at for stramme rammer og tydelige krav kombineret med en oplevelse af en top-down-indstilling afskrækker mange. Så man kan faktisk ikke instrumentalisere frivillighed på den måde, mange taler om. Den gruppe, vi kigger på, er netop folk, der er trætte af at blive fortalt, hvad de skal”, siger hun.

Så hvordan kan man omsætte MATCH-rapportens mange fund til praksis og sikre, at frivillige får valuta for deres arbejde?

Godt råd: Lav et rekrutteringsudvalg i lokalafdelingen

Det har vi spurgt analysekonsulent i CFSA Malthe Lindholm Sørensen om. Han har blandt andet været med til at udvikle en kort såkaldt pixi-udgave af den mere end 100 sider lange MATCH-rapport. Den kan du læse ved at klikke her. 

”Rekruttering kan med fordel betragtes som en løbende opgave, der skal tilgås samtidig med andre kerne-og driftsopgaver i en forening. En meget almindelig udfordring, vi hører om, er, at foreninger først kommer i gang med at rekruttere frivillige, når de allerede mangler dem. I vores pixi afspejler vi fire faser, man kan læne sig op ad i rekrutteringsprocessen: at forstå målgruppens frivillige, selve rekrutteringen, modtagelsen af de frivillige og til sidst fastholdelsen,” fortæller han.

Ifølge analysekonsulenten, kan man forsøge at løfte rekrutteringen af frivillige gennem et mere målrettet fokus lokalt.  

”Man kan for eksempel nedsætte et rekrutteringsudvalg – måske blandt aktivitetsfrivillige, der har lyst til at få et blik ind i foreningens maskinrum. Ansvaret behøver ikke ligge i bestyrelserne, det kan godt afgrænses til et udvalg, der har det som sit konstante fokus at sørge for rekruttering”.

I Scleroseforeningen har vi jo 43 lokalafdelinger – så hvordan gør man, hvis der ikke er kapacitet til at lave et rekrutteringsudvalg i hver eneste lokalafdeling?

”Ofte vil det være sådan, at det er en fordel at have nogle lokalt forankrede aktører, der er involveret i rekrutteringen. Netværk betyder enormt meget for rekrutteringen i de mindre tæt befolkede områder, viser undersøgelsen, og derfor er en del af rekrutteringsprocessen nødt til at ligge ude i de enkelte lokalafdelinger. Uanset, hvordan man gør det, er det vigtigste at få sat nogle rammer og strukturer om det – også lokalt,” siger han, og tilføjer:

”I pixien findes der en god match-øvelse, man kan tage fat på som frivillig, eller hvis man arbejder med frivillighed. Det handler om at matche frivilligopgaven med hverdagslivet, så frivillige, der har familie, går på en uddannelse eller har andre forudsætninger, der skal tænkes ind, kan balancere det frivillige arbejde bedst muligt. Resultatet er, at engagementet ikke opleves som alt for krævende,” forklarer han.

MATCH-ØVELSE: Find match-øvelsen her

Scleroseforeningen tilbyder kursus til dem, der har en lokal lederrolle

I Scleroseforeningen er der allerede et skærpet fokus på motivation og fastholdelse af de vigtige frivillige kræfter. Blandt andet i kraft af et netop udbudt kursus til frivillige med en lokal lederrolle. Kurset er udviklet i samarbejde med konsulentvirksomheden Ingerfair.

Anne Frøkiær, der er organisationskonsulent i Scleroseforeningen, fortæller, at kurset skal være med til at klæde frivillige ledere endnu bedre på.

”På kurset sætter vi blandt andet fokus på ledelsens betydning for trivsel og motivation, på at finde sin egen lederstil og på at kunne forstå og lede forskellige typer af frivillige. Det rette match mellem opgave og frivillig er afgørende for både rekruttering, arbejdsglæde og fastholdelse, og det kan man godt dygtiggøre sig i som frivilligleder,” forklarer hun.

Skriv en mail til Anne Frøkiær, hvis du har en lederrolle i en af Scleroseforeningens lokalafdelinger og er interesseret. afr@scleroseforeningen.dk

Om MATCH-rapporten

Undersøgelsen er gennemført i fem store eller mellemstore kommuner i Danmark, og bygger på kvantitative og kvalitative resultater.

103 organisationer blev inviteret til at deltage, og omkring 70 af dem endte med at deltage i undersøgelsen.

De kvantitative analyser på organisationsniveau bygger på 46 spørgeskemaer fra formænd eller ledere fra 53 ud af de 70 organisationer.

Derudover havde 845 frivillige i undersøgelsens udvalgte organisationer, besvaret et spørgeskemaet helt eller delvist ved undersøgelsens afslutning. Det anslås, at der i de udvalgte foreninger var cirka 3000 potentielle respondenter.

Undersøgelsens kvalitative datamateriale består af i alt 71 interviews. Heraf 51 med frivillige og 20 interviews med ledere, formænd og foreningskonsulenter.

MATCH-rapporten er udarbejdet på Aalborg Universitet af forskerne Lars Skov Henriksen, Ane Grubb, Hans-Peter Y. Qvist, Elisabeth Lilleøre Holstein i samarbejde med CFSA. Forskningen er støttet af Velux Fonden.

Læs rapporten i sin fulde længde her

Der er ingen kommentar endnu