Baggrund for projektet

Mange mennesker med sclerose lever samtidig med en eller flere andre kroniske eller langvarige sygdomme. Det kan give anledning til en række udfordringer, både fysisk, psykisk og socialt. Der mangler viden om hvordan det påvirker mennesker med sclerose at leve med andre sygdomme ud over sclerosen. For at Scleroseforeningen kan hjælpe sine medlemmer bedst muligt, er det vigtigt at vi bliver klogere på livet med sclerose og multisygdom. Derfor udfører vi dette projekt, som består af tre faser.

Fase 1

I denne fase foretages en spørgeskemaundersøgelse blandt et stort antal mennesker med sclerose. Undersøgelsen skal kortlægge forekomsten af forskellige diagnoser blandt mennesker med sclerose. Når data er indsamlet, undersøges det, om der er nogle sygdomme, som ofte forekommer sammen, samt hvad der karakteriserer forskellige grupper af multisyge når det kommer til f.eks. køn, alder, uddannelsesniveau mm.

Fase 2

I fase 2 foretager vi endnu en spørgeskemaundersøgelse – denne gang kun blandt mennesker, der har sclerose samt en eller flere andre diagnoser. Med denne undersøgelse skal vi blive klogere på de udfordringer, man kan støde på, fx i sundhedsvæsenet og hos kommunen, når man har mere end én diagnose. Samtidig undersøges det, hvor stor en belastning, det er at have flere sygdomme, og i hvilken grad, man er i stand til at håndtere de udfordringer, det giver.

Fase 3

Den sidste fase består af en interviewundersøgelse, som primært handler om de udfordringer, mennesker med sclerose og multisygdom kan møde i sundhedsvæsenet. Vi interviewer en række mennesker, som har sclerose og en eller flere andre diagnoser. Efterfølgende foretages interviews med udvalgte personer i sundhedsvæsenet, som kan fortælle om udfordringerne set fra deres vinkel.

Projektet er støttet af Helsefonden og består af tre faser. Projektet kører i 2022-2024

Alle resultater fra projektet er offentliggjort i en samlet rapport, som kan læses her. Der er derudover planlagt udgivelse af tre videnskabelige artikler på baggrund af hver af de tre faser.