Gå til hovedindhold

Fleksjob - for dig, som ikke længere kan arbejde på almindelige vilkår

Kort fortalt

Et fleksjob kan være en mulighed for dig, som på grund af nedsat arbejdsevne, ikke længere kan arbejde på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet.

Et fleksjob giver mulighed for at arbejde færre timer og/eller med en lavere arbejdsindsats.  

Fleksjob er en ordning for dig, der ikke længere kan arbejde under ordinære vilkår, men dog stadig er arbejdsdygtig.

Ledighedsydelse er "understøttelse" for ledige fleksjobbere.

Fleksydelse er en frivillig tilbagetrækningsordning svarende til efterløn.

Fleksjob er et job med løntilskud

Fleksjobreglerne blev ændret pr. 1.1.2013. For dig, som var ansat i fleksjob før 1.1.2013 sker der ingen ændring, med mindre der sker ændring for dig jobmæssigt eller helbredsmæssigt.

Alle, der bliver visiteret til fleksjob efter 1.1.2013 er omfattet af de nye regler.

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse søges i din kommune

Fleksydelse

Fleksydelse er en forsikringsordning svarende til efterløn. Fleksydelse giver mulighed for selv at afgøre om du vil holde op med at arbejde før folkepensionsalderen.